Bài tập trắc nghiệm về reported speech with gerund

I. Giới thiệu

Khi nói về reported speech (câu tường thuật), chúng ta thường phải chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Trong trường hợp này, khi reported speech kết hợp với gerund, chúng ta cần áp dụng một số quy tắc để chuyển đổi đúng cú pháp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy tắc và thực hành bài tập trắc nghiệm về reported speech with gerund.

II. Quy tắc chính của reported speech with gerund

Quy tắc chính khi chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp với gerund bao gồm:

 1. Đối với động từ nguyên thể đứng sau động từ “say” hoặc “tell”, chúng ta chuyển đổi thành gerund.
  Ví dụ:
 • Trực tiếp: “I love swimming.” (Tôi thích bơi lội.)
 • Gián tiếp: She said she loved swimming. (Cô ấy nói cô ấy thích bơi lội.)
 1. Đối với một số trạng từ chỉ mục đích và mục đích như “for”, “to”, “in order to”, chúng ta chuyển đổi thành gerund.
  Ví dụ:
 • Trực tiếp: “He studied hard to pass the exam.” (Anh ấy học chăm chỉ để đỗ kỳ thi.)
 • Gián tiếp: She said he studied hard to pass the exam. (Cô ấy nói anh ấy học chăm chỉ để đỗ kỳ thi.)

III. Bài tập trắc nghiệm với reported speech và gerund

Giờ hãy thực hành bài tập trắc nghiệm để củng cố kiến thức về reported speech with gerund. Đọc câu trực tiếp và chuyển đổi thành câu gián tiếp với gerund.

 1. Trực tiếp: “I enjoy playing the guitar.”
  a) She said she enjoyed playing the guitar.
  b) She said she enjoys playing the guitar.
  c) She said she enjoyed to play the guitar.
  Đáp án đúng: a) She said she enjoyed playing the guitar.
 2. Trực tiếp: “They told us to be careful.”
  a) She said they told us to be careful.
  b) She said they told us being careful.
  c) She said they told us be careful.
  Đáp án đúng: b) She said they told us being careful.
 3. Trực tiếp: “I need a break to relax.”
  a) She said she needed a break to relax.
  b) She said she needed a break relaxing.
  c) She said she needed a break relax.
  Đáp án đúng: b) She said she needed a break relaxing.

IV. Bài tập thực hành với reported speech và gerund

Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập thực hành để áp dụng quy tắc reported speech with gerund vào các tình huống thực tế.

 1. Trực tiếp: “I told him to stop smoking.”
  Hãy chuyển đổi câu trên thành câu gián tiếp với gerund.

Đáp án: She said she told him to stop smoking.

 1. Trực tiếp: “He said, ‘I enjoy cooking.'”
  Hãy chuyển đổi câu trên thành câu gián tiếp với gerund.

Đáp án: She said he said he enjoys cooking.

V. Lợích của việc sử dụng bài tập trắc nghiệm reported speech with gerund

Thực hiện bài tập trắc nghiệm reported speech with gerund mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 1. Củng cố kiến thức về reported speech và gerund: Thực hành bài tập giúp bạn hiểu rõ hơn về quy tắc và cách áp dụng chúng trong reported speech với gerund. Điều này giúp củng cố kiến thức của bạn và làm cho việc sử dụng reported speech trở nên tự tin hơn.
 2. Nâng cao khả năng áp dụng quy tắc vào các tình huống thực tế: Bài tập trắc nghiệm giúp bạn rèn luyện khả năng chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp với gerund trong các tình huống thực tế. Điều này sẽ làm cho bạn thành thạo hơn khi sử dụng reported speech trong giao tiếp và viết lách.

VI. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về reported speech with gerund và thực hành bài tập trắc nghiệm để nắm vững quy tắc và kỹ năng chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp với gerund. Thông qua việc thực hành, bạn đã có cơ hội củng cố kiến thức và nâng cao khả năng sử dụng reported speech with gerund trong thực tế. Hãy tiếp tục thực hành và áp dụng những quy tắc này để trở thành người sử dụng thành thạo reported speech và gerund trong tiếng Anh.

Related Posts

Giáo Án Sinh Hoạt Lớp theo Chủ Đề

I. Giới thiệu A. Định nghĩa và ý nghĩa của giáo án sinh hoạt lớp Giáo án sinh hoạt lớp là một công cụ quan trọng trong…

Cách Sử Dụng Mạo Từ trong Tiếng Anh

I. Giới thiệu A. Định nghĩa và ý nghĩa của mạo từ trong tiếng Anh Mạo từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh,…

Sáng tạo giáo án PowerPoint truyện “Ba cô gái” để khơi dậy niềm đam mê đọc sách

I. Giới thiệuTruyện “Ba cô gái” là một câu chuyện thú vị về cuộc sống và tình bạn, mang đến cho độc giả nhiều giá trị văn…

Giáo án điện tử lớp 9 môn Ngữ văn: Tăng cường hiệu quả giảng dạy và học tập

I. Giới thiệuA. Giới thiệu chung về giáo án điện tử và vai trò của nó trong giảng dạy môn Ngữ văn.B. Mô tả lớp 9 và…

 Giáo án điện tử môn Công nghệ lớp 6

I. Giới thiệu II. Mục tiêu giáo dục III. Nội dung giảng dạyA. Các chủ đề chính B. Phương pháp giảng dạy IV. Các tài liệu và…

Bài Giảng Làm Tròn Số Lớp 7

I. Giới thiệu A. Định nghĩa và ý nghĩa của làm tròn số Làm tròn số là một kỹ năng quan trọng trong toán học và cuộc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *